Banner Top

Tổ chức giải bóng bàn mừng Xuân Quý Tỵ

Vào dịp cuối năm 2013 tại tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Ban quản lý cùng với tòa nhà đã tổ chức giải bóng bàn giao lưu mừng Xuân Quý Tỵ. Giải đấu đã diễn ra trong không khí vui vẻ, công bằng tạo ra niềm vui và không khí tết vui tươi đến mọi gia đình

Vào dịp cuối năm 2013 tại tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Ban quản lý cùng với tòa nhà đã tổ chức giải bóng bàn giao lưu mừng Xuân Quý Tỵ. Giải đấu đã diễn ra trong không khí vui vẻ, công bằng tạo ra niềm vui và không khí tết vui tươi đến mọi gia đình

Hình 1

Hình 2

Vào dịp cuối năm 2013 tại tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, Ban quản lý cùng với tòa nhà đã tổ chức giải bóng bàn giao lưu mừng Xuân Quý Tỵ. Giải đấu đã diễn ra trong không khí vui vẻ, công bằng tạo ra niềm vui và không khí tết vui tươi đến mọi gia đình