Banner Top

Hội nghị nhà chung cư tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm năm 2013

Ngày 18 tháng 8 năm 2013 tại tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm đã diễn ra hội nghị nhà chung cư. Hội nghị đã thông qua báo cáo các hoạt động của tòa nhà năm 2012 và kế hoạch các hoạt động của tòa nhà năm tiếp theo

Ngày 18 tháng 8 năm 2013 tại tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm đã diễn ra  hội nghị nhà chung cư. Hội nghị đã thông qua báo cáo các hoạt động của tòa nhà năm 2012 và kế hoạch các hoạt động của tòa nhà năm tiếp theo

Hình 1