Banner Top

Công ty phối hợp tổ chức đêm hội trung thu tại các dự án

Đêm 14 trước đêm rằm tháng 8.2014, Công ty INPLY và các Ban quản lý dự án phối hợp với cư dân, các Ban quản trị, các Chủ đầu tư tổ chức ngày đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi tại các dự án

Đêm 14 trước đêm rằm tháng 8.2014, Công ty INPLY và các Ban quản lý dự án phối hợp với cư dân, các Ban quản trị, các Chủ đầu tư tổ chức ngày đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi tại các dự án

Trung thu tại tòa nhà 96 Định Công

Trung thu tại tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm

Trung thu tại tòa nhà H10 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội