Banner Top

Lễ ký kết hợp đồng tòa nhà CT4B Bắc Linh Đàm

Ngày 1.8.2014 tại tòa nhà CT4B Bắc Linh Đàm, Ban quản trị tòa nhà và Công ty TNHH tư vấn thương mại và dịch vụ INPLY đã ký kết hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà CT4B Bắc Linh Đàm

Ngày 1.8.2014 tại tòa nhà CT4B Bắc Linh Đàm, Ban quản trị tòa nhà và Công ty TNHH tư vấn thương mại và dịch vụ INPLY đã ký kết hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà CT4B Bắc Linh Đàm