Banner Top

Lễ ký kết hợp đồng Quản lý vận hành tòa nhà H10 Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày 1.1.2012 tại công ty cổ phần xây dựng số 6 - VINACONEX6, Công ty VINACONEX 6 (Chủ đầu tư tòa nhà H10 Thanh Xuân Nam) và Công ty TNHH tư vấn thương mại và dịch vụ INPLY đã ký kết hợp đồng Quản lý vận hành tòa nhà H10 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngày 1.1.2012 tại công ty cổ phần xây dựng số 6 - VINACONEX6, Công ty VINACONEX 6 (Chủ đầu tư tòa nhà H10 Thanh Xuân Nam) và Công ty TNHH tư vấn thương mại và dịch vụ INPLY đã ký kết hợp đồng Quản lý vận hành tòa nhà H10 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.