Banner Top

Công tác vận hành hệ thống cơ điện, thiết bị tòa nhà

Công tác quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật, cơ điện là một công việc trọng tâm để duy trì tòa nhà được hoạt động an toàn và hiệu quả

5.5. CÔNG TÁC KỸ THUẬT – CƠ ĐIỆN:

Công tác quản lý kỹ thuật, cơ điện là một công việc quan trọng để đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho người dân sống và làm việc trong Tòa nhà.

Tùy theo quy mô đầu tư của mỗi Tòa nhà sẽ có mô hình hoạt động của bộ phận quản lý kỹ thuật đảm bảo hiệu quả nhất.

5.5.1. NHỮNG CĂN CỨ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN QUẢN LÝ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN:

- Căn cứ yêu cầu của Chủ đầu tư, của Ban quản trị và nhu cầu của người dân sống và làm việc tại Tòa nhà.

- Căn cứ yêu cầu của đơn vị quản lý tòa nhà.

- Căn cứ hồ sơ do Chủ đầu tư cung cấp bao gồm: Quy trình vận hành, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

- Căn cứ hướng dẫn của các nhà cung cấp.

5.5.2. CÁC MỤC TIÊU QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH CỦA BỘ PHẬN CƠ ĐIỆN

5.5.2.1. Hệ thống cấp điện sinh hoạt:

5.5.2.3. Hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt.

5.5.2.4. Hệ thống PCCC.

5.5.2.5. Hệ thống thang máy.

5.5.2.5. Hệ thống camera An ninh.

5.5.2.6. Hệ thống điện nhẹ như âm thanh, mạng, điện thoại.

5.5.2.7. Hệ thống xả rác.

5.5.2.8. Hệ thống thiết bị trông giữ phương tiện.

5.5.2.9. Hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước ngoài nhà.

5.5.2.9. Hệ thống máy bơm nước sinh hoạt, bơm nước thải.

5.5.3. Mô hình hoạt động bộ phận quản lý kỹ thuật cơ điện điển hình:

5.5.4. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA BỘ PHẬN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN

Công việc quan trọng nhất và thường xuyên nhất của bộ phận kỹ thuật cơ điện là vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật cơ điện theo quy trình và hướng dẫn của Nhà cung cấp. Trong quá trình vận hành phải tuyệt đối tuân thủ những quy trình và hướng dẫn của Nhà cung cấp để đảm bảo thiết bị được vận hành ở một tình trạng tốt nhất và hoạt động hiệu quả nhất.

Công tác bảo hành, bảo trì:Đây là công việc của Nhà cung cấp. Trong thời gian bảo hành thiết bị, các nhà cung cấp phải cử cán bộ xử lý các sự cố và sai sót của thiết bị. Theo quy trình vận hành, trong quá trình sử dụng, nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm bảo trì trong thời gian bảo hành. Sau khi hết bảo hành, Chủ đầu tư hoặc người dân trong tòa nhà hoặc có thể ủy quyền cho đơn vị quản lý tòa nhà ký Hợp đồng bảo trì với một đơn vị độc lập để đơn vị đó thực hiện công tác bảo trì theo Hợp đồng. Công tác bảo trì, bảo dưỡng chỉ được bộ phận quản lý kỹ thuật của Tòa nhà thực hiện khi được sự thống nhất với đơn vị bảo trì và có cam kết chuyển giao công nghệ, hướng dẫn được hai bên thực hiện bằng văn bản.

Công tác xử lý sự cố:Trong quá trình vận hành và sử dụng, những sự cố xảy ra là điều không tránh khỏi. Bộ phận cơ điện phải có trách nhiệm nắm rõ hoạt động và cách xử lý các sự cố đơn giản, thông dụng để có thể xử lý kịp thời không gây xáo trộn cuộc sống, công việc của người dân trong tòa nhà. Cụ thể bao gồm:

- Cháy.

- Sự cố mất điện.

- Sự cố chập cháy do điện.

- Sự cố mất nước.

- Sự cố hỏng máy bơm nước sinh hoạt.

- Sự cố dò rỉ, tắc ống nước.

- Sự cố hệ thống điều hòa, thông gió.

- Sự cố hư hỏng hệ thống thiết bị PCCC.

- Sự cố hư hỏng hệ thống điện nhẹ.

- Sự cố kẹt thang máy.

- Sự cố tắc hố đổ rác.

Công tác an toàn: Bộ phận cơ điện phải vận hành thiết bị, xử lý sự cố đảm bảo an toàn đối với sức khỏe của người dân, sức khỏe của chính mình, an toàn của thiết bị và của tòa nhà.

Công tác đào tạo, huấn luyện: Bộ phận cơ điện phải bố trí thời gian để học tập các lớp huấn luyện do địa phương, Chủ đầu tư, Ban quản trị hoặc đơn vị quản lý Tòa nhà tổ chức như các chương trình huấn luyện, diễn tập PCCC, đào tạo hướng dẫn sử dụng vận hành thiết bị hiệu quả, an toàn.

Công tác phối hợp: Bộ phận cơ điện phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan để vận hành thiết bị, xử lý sự cố an toàn, hiệu quả nhất.

5.5.5. NHỮNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ THEO YÊU CẦI CỦA NGƯỜI DAN SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI TÒA NHÀ:

Bộ phận quản lý kỹ thuật cơ điện của Tòa nhà có thể được đơn vị quản lý tòa nhà bổ sung, mở rộng quy mô để có thêm bộ phận dịch vụ. Tổ dịch vụ có thể cung cấp các dịch vụ đối với người dân và đơn vị sử dụng Tòa nhà:

- Dịch vụ sửa chữa, thay thế hệ thống điện trong nhà bao gồm điện sinh hoạt, điều hòa không khí…

- Dịch vụ sửa chữa, thay thế hệ thống cấp thoát nước trong nhà.

- Tư vấn và đầu mối liên hệ cung cấp các dịch vụ mạng Internet, điện thoại, truyền hình cáp…

- Cung cấp các thiết bị điện nước trong nhà cho các hộ dân và đơn vị sống và làm việc trong Tòa nhà.