Banner Top

Công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng

Công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng tiếp thu ý kiến của cư dân, xử lý các công việc theo quy trình nhằm đảm bảo thông tin được thông suốt và mọi vướng mắc được giải phóng kịp thời.