Banner Top

Tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham quan nhân dịp 9 năm Thành lập công ty

Ngày 15 tháng 10.2014 Công ty tổ chức cho cán bộ, công nhân viên tham quan nhân dịp kỷ niệm 9 năm thành lập công ty. Dịp tham quan đã tạo ra không khí vui vẻ, gần gũi, thân mật giữa các cán bộ, công nhân viên công ty. Mọi người đã chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống, trong công việc một cách chân thành và cởi mở

Đây cũng là dịp để các cán bộ, nhân viên công ty được ôn lại truyền thống, văn hóa doanh nghiệp để thực hiện công việc được giao tốt nhất.