Banner Top

Tổ chức đón giao thừa tết Nhâm Thìn tại tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm

Đêm 30 tết Nhâm Thìn, Công ty INPLY và tòa nhà CT2 đã tổ chức buổi gặp mặt tổng kết cuối năm, cùng nhau đón giao thừa mừng xuân Nhâm Thìn tại tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm

Đêm 30 tết Nhâm Thìn, Công ty INPLY và tòa nhà CT2 đã tổ chức buổi gặp mặt tổng kết cuối năm, cùng nhau đón giao thừa mừng xuân Nhâm Thìn tại tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm

Hình 1

Hình 2

Đêm 30 tết Nhâm Thìn, Công ty INPLY và tòa nhà CT2 đã tổ chức buổi gặp mặt tổng kết cuối năm, cùng nhau đón giao thừa mừng xuân Nhâm Thìn tại tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm