Banner Top

Công tác chăm sóc cây cảnh

Cùng với công tác vệ sinh thì công tác chăm sóc cây xanh, cảnh quan dự án góp phần tạo bộ mặt văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường cho tòa nhà và cư dân là người đầu tiên được thụ hưởng.

Hình ảnh nhân viên tổ vệ sinh và chăm sóc cây cảnh

Tại các dự án INPLY quản lý vận hành, tuy mỗi dự án có quy mô khu cây xanh cảnh quan khác nhau nhưng đều được quản lý, chăm sóc, cắt tỉa đạt yêu cầu mỹ quan. INPLY đã thực hiện công việc một cách linh động: Với các công việc đơn giản như chăm sóc cây xanh to, thảm cỏ, tưới cây, cắt xén đơn giản thì nhân viên INPLY tự làm. Nhưng với các việc khó hơn như tạo hình và duy trì cây xanh, lựa chọn và thay thế cây, chăm sóc cây thế trong chậu,… thì INPLY phối hợp

với các nghệ nhân cây cảnh có kinh nghiệm phối hợp thực hiện.

Mô hình kết hợp này đem lại hiệu quả là hệ thống cây xanh, cảnh quan các dự án đều được giữ gìn và chăm sóc tốt với kinh phí tiết kiệm nhất.