Banner Top

Công tác giám sát

Bên cạnh việc tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, tuyển dụng và xây dựng được hệ thống nhân sự tốt, lập ra các quy trình quản lý khoa học thì việc Quản lý và Giám sát là công việc không thể thiếu, đem lại sự điều chỉnh cần thiết để tránh các sai sót trong thực hiện nhiệm vụ để từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Hình ảnh bộ phận giám sát làm việc tại dự án

Tại INPLY, trong công tác quản lý vận hành nhà ở cao tầng thì hệ thống giám sát thực hiện đảm bảo chất lượng dịch vụ được thực hiện theo nhiều tầng, phân công quyền và trách nhiệm rõ ràng trên tinh thần vì công việc chung. Cụ thể việc Quản lý và giám sát như sau:

Giám sát tại tổ nhóm: Do tổ trưởng / trưởng nhóm các bộ phận trực tiếp giám sát và kiểm tra chất lượng công việc. Đây là hình thức đạt hiệu quả tốt nhất vì được thực hiện rất sát sao bởi chính những người có kinh nghiệm và trách nhiệm, có thể ngăn ngừa các sai sót sớm nhất.

Tổ trường, nhóm trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo cấp trên trực tiếp.

 Giám sát tại Phòng ban chuyên môn: Do trưởng các Phòng ban chuyên môn thực hiện. Hàng tuần các Phòng Ban phải báo cáo quá trình hoạt động của mình, đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót và phương án cải tiến nâng cao chất lượng công việc.

Tổ trường, nhóm trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo Giám đốc.

Giám sát bởi Ban Giám đốc:  Ban Giám đốc tổ chức giám sát, yêu cầu các phòng ban báo cáo tình hình hoạt động, đưa ra các giải pháp sử lý các vấn đề vướng mắc, thay mặt Công ty gặp gỡ Chủ đầu tư / Ban quản trị và các tổ chức, cá nhân liên quan để lắng nghe và giải quyết công việc.

Giám sát toàn Công ty:  Ngoài cơ chế giám sát theo chiều dọc như trên, với bất cứ vấn đề gì các cá nhân, tập thể khác thấy chưa hợp lý hoặc có vi phạm thì đều có quyền và trách nhiệm góp ý và báo cáo lên cấp trên vì mục tiêu duy nhất là cung cấp dịch vụ tốt nhất và vì sự phát triển của Công ty.