Banner Top

Công tác hành chính, quản trị, lễ tân

Để thực hiện cung cấp dịch vụ, ngoài các bộ phận chuyên môn thì bộ phận hành chính, quản trị có vai trò quan trọng và là hình ảnh ban đầu và trực quan nhất về Công ty.

Hình ảnh bộ phận hành chính, quản trị làm việc tại dự án

Bộ phận Hành chính Quản trị thực hiện các công việc có tính chất phục vụ trực tiếp cũng như làm cầu nối đến Công ty như trực hành chính để giao tiếp với cư dân, khách hàng; các tổ chức chính trị xã hội có liên quan; hỗ trợ cư dân; thu phí, giám sát các bộ phận khác,…

Tại INPLY, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác hành chính quản trị là các nhân sự được tuyển dụng từ các trường đào tạo về xã hội nhân văn, được huấn luyện và quán triệt vai trò và trách nhiệm nên luôn thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp, nhiệt tình, có văn hóa giao tiếp tốt nhưng cũng phải tuân thủ đúng nguyên tắc.