Banner Top

Công tác phối hợp tổ chức hội nghị nhà chung cư

INPLY phối hợp với cư dân, Ban quản trị, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị nhà chung cư thành công thống nhất những nhiệm vụ, công việc quan trọng liên quan đến hoạt động của tòa nhà

Công tác quản trị

MỤC TIÊU:

-Cầu nối giữa Ban quản lý với các hộ dân

NHIỆM VỤ:

-Đầu mối nhận ý kiến, đề xuất của người dân báo cáo Trưởng/ phó ban quản lý;

-Phối hợp với đơn vị bảo vệ kiểm tra, giám sát ra vào của người dân theo quy định cụ thể ;

-Tiếp nhận và báo cáo sự cố, sự việc với Trưởng/ phó ban;

-Thu các loại phí, lệ phí mà khách hàng phải nộp;

-Ghi chép nhật ký trong quá trình trực ca theo biểu mẫu thống nhất;

-Giám sát hoạt động của bộ phận trông giữ xe báo cáo Trưởng/ phó ban quản lý.

-Kiểm tra, liên hệ chặt chẽ với các tổ khác

-Tiếp khách và nghe điện thoại tại quầy lễ tân của toà nhà

-Nhận và trả lời điện thoại

-Hướng dẫn khách hàng đến làm việc với các phòng ban

-Nhận thông tin yêu cầu dịch vụ từ khách hàng của toà nhà

-Giải đáp các thông tin của khách hàng.

-Nhận thông tin sửa chữa từ khách hàng, ghi vào sổ theo dõi và chuyển thông tin cho phòng kỹ thuật.

-Quản lý và vận hành tốt các trang thiết bị máy móc văn phòng

-Hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu

-Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tốt.

-Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng điều hành giao.