Banner Top

Tiêu chí chất lượng và sự khác biệt của INPLY

INPLY luôn đầu tư xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp phục vụ quản lý vận hành tòa nhà. INPLY luôn tạo ra sự khác biệt hướng tới sự hài lòng của khách hàng, nâng cao giá trị bất động sản và uy tín, thương hiệu INPLY

 

INPLY luôn tạo ra sự khác biệt hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

1. Khách hàng của INPLY bao gồm Chủ đầu tư, cư dân và các đơn vị sử dụng mặt bằng văn phòng - thương mại của tòa nhà. INPLY đóng vai trò trung lập, làm hài hòa lợi ích của các bên liên quan trên cơ sở các quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể của tòa nhà.
 
2. INPY chú trọng giữ gìn uy tín thương hiệu của Chủ đầu tư đồng thời nâng cao giá trị của Bất động sản, nhà ở của cư dân trong suốt quá trình khai thác sử dụng. Chúng tôi hiểu rằng giá trị của bất động sản, đặc biệt là nhà cao tầng, phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng và giá cả của công tác quản lý vận hành và bảo trì tòa nhà.
 
3. INPLY là công ty chuyên nghiệp cung cấp cả hai mảng dịch vụ liên quan mật thiết: quản lý vận hành và bảo trì tòa nhà. Chúng tôi chú trọng xây dựng và liên tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kỹ thuật bao gồm các ngành nghề: xây dựng, kiến trúc, cơ điện công trình - điện nặng, điện nhẹ và cấp thoát nước, hệ thống PCCC, hệ thống quản lý tòa nhà thông minh (BMS)...
 
4. Chúng tôi tiến hành đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh của INPLY trên thị trường chuyên biệt và chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý vận hành và bảo trì tòa nhà. INPLY xây dựng và ứng dụng phần mềm tin học IP-Soft riêng cho việc quản lý tòa nhà. Công ty cũng đầu tư mua sắm nhiều máy móc thiết bị liên quan như: máy trà sàn vệ sinh công nghiệp, máy hút bụi, máy xoắn thông, máy cắt cỏ, máy hút bùn bể phốt...
 
5. INPLY coi trọng sự hiểu biết và áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan trong lĩnh vực quản lý vận hành và bảo trì tòa nhà. Chúng tôi tiến hành hệ thống hóa và liên tục cập nhật các văn bản pháp luật liên quan bao gồm các nghị định, thông tư, quy chế, quy định của Chính phủ, Bộ xây dựng, Bộ công an, UBND các thành phố...
 
6. Đảm bảo công tác an toàn PCCC: thành lập các đội PCCC cơ sở, lập phương án PCCC, huấn luyện và diễn tập PCCC, kiểm tra thường xuyên tình trạng của các thiết bị PCCC. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản của khách hàng: đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp, được C62 Bộ công an cấp phép hoạt động theo nghị định 52 CP...Mua bảo hiểm tài sản trông giữ, mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của đơn vị cung cấp dịch vụ.
 

7. Chúng tôi thực hiện phương châm "làm cái mình giỏi nhất". INPLY không đầu tư dàn trải, ngoài lĩnh vực chuyên sâu. Chúng tôi cam kết là một trong những công ty giỏi nhất cung cấp dịch vụ quản lý vận hành và bảo trì tòa nhà tại Việt Nam.