Banner Top

Tư vấn thuê mua Bất động sản

Với việc quản lý và khai thác nhiều tòa nhà chung cư có một lượng lớn tài sản bất động sản cả của tư nhân và diện tích thương mại trong đó nhu cầu chuyển nhượng, cho thuê là có thực từ đó INPLY đã triển khai dịch vụ môi giới thuê, mua BĐS như một dịch vụ phái sinh.

Thuê mua Bất động sản là một phần dịch vụ INPLY cung cấp cho khách hàng

Với sự hiểu biết sâu sắc về bất động sản tại các tòa nhà quản lý, INPLY thực hiện và phối hợp với các đơn vị chuyên môn thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản gồm:

-            Diện tích thương mại tại các tòa nhà để làm văn phòng, làm nơi kinh doanh và các mục đích thương mại khác;

-            Nhà ở : Mua bán và cho thuê nhà ở

-            Diện tích công cộng khai thác vì mục đích chung: Cho thuê các diện tích công cộng (đã được sự đồng thuận của cư dân) để khai thác diện tích công cộng nhằm tạo nguồn tài chính phục vụ chung cho tòa nhà.

Với lợi thế hiểu biết sâu sắc về BĐS và triển khai dịch vụ phái sinh, INPLY sẽ cung cấp dịch vụ với các thông tin chắc chắn đáng tin cậy, mức chi phí phù hợp nhất đồng thời cùng tạo dựng mối quan hệ với góc độ đơn vị quản lý vận hành và chủ tài sản bất động sản trong giai đoạn khai thác sử dụng bất động sản của quý khách.